Wat is Operatie YES

Vanuit de Nederlands Hervormde gemeente in Benschop is in het voorjaar van 2002 door een aantal initiatiefnemers een werkgroep opgezet. Deze werkgroep had als doel het uitvoeren van een diaconaal project. Hieruit is Operatie YES voortgekomen.

Operatie YES is nu zelfstandige stichting met een bestuur dat verantwoordelijkheid moet afleggen aan de Hervormde Gemeente Benschop. Het is een initiatief vanuit diverse geledingen van de Hervormde Gemeente Benschop. De kerkenraad en met name de diaconie heeft hier een sturende rol in. Tevens is er samenwerking met de Gereformeerde Kerk in Benschop. De rol van de beide kerken is vastgelegd in de statuten van de Stichting Operatie YES

De doelstellingen:

  • Geestelijke en materiŽle hulp verlenen aan kerken, gemeenschappen en personen buiten Nederland.
  • Gestalte geven aan onze diaconale opdracht.
  • De eigen gemeente bewust maken van armoede en onrecht buiten Nederland.
  • Bouwreizen initiŽren, in het bijzonder voor jongeren, naar geselecteerde projecten.
[Homepage]